คลับปิ้ง ยาง (Coupling Rubber)

คลับปิ้ง ยาง (Coupling Rubber)


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2020-07-11
คลับปิ้ง ยาง (Coupling Rubber) 
 
คลับปิ้ง เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างของตัวส่งกำลังและรับกำลัง เช่น การใช้คลับปิ้ง ต่อระหว่าง มอเตอร์เกียร์กับสกูร 
                   คลับปิ้ง ยอยยาง (Coupling Rubber) มีส่วนประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ
1.คลับปิ้ง ทำจากเหล็กหล่อ โดยสวมอยู่กับตัวส่งกำลัง (มอเตอร์หรือมอเตอร์เกียร์)  บริเวณเสื้อจะมีน๊อตล็อคตัวคลับปิ้งให้ยึดกับเพลาตัวส่งกำลัง (มอเตอร์หรือมอเตอร์เกียร์)   ด้านหน้าจะทำเป็นร่องสวมกับคลับปิ้งด้านที่สวมอยู่กับตัวรับกำลัง โดยมียางกั้นกลาง
 

2.ยาง จะอยู่ระหว่างตัวส่งกำลังและรับกำลัง ยางจะเป็นตัวชวยลดการกระชาก และการปิดตัวของคลับปิ้ง
3.คลับปิ้ง ทำจากเหล็กหล่อ โดยสวมอยู่กับรับกำลัง บริเวณเสื้อจะมีน๊อตล็อคตัวคลับปิ้งให้ยึดกับเพลาตัวรับกำลัง ด้านหน้าจะทำเป็นร่องสวมกับคลับปิ้งด้านที่สวมอยู่กับตัวส่งกำลัง(มอเตอร์หรือมอเตอร์เกียร์)    โดยมียางกั้นกลาง
 
การทำงานของคลับปิ้ง ยาง

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=rQVrd1LnN4A&feature=youtu.be