หา รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ในแอร์รถยนต์ไม่เจอ

หา รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ในแอร์รถยนต์ไม่เจอ


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2020-07-09
หา รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ในแอร์รถยนต์ไม่เจอ
 
               มีหลายคนแล้วที่หารีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ในแอร์รถยนต์ไม่เจอ หรือบางครั้งก็สรุปไปเลยว่า แอร์รถยนต์รุ่นนี้ไม่มีรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ความจริงนั้นมันยังคงมีอยู่ แต่จะซ่อนอยู่ในตัวของคอนเดนเซอร์ (condenser) หรือคอล์ยร้อน 
 
รูปแสดง จุดที่อยู่ของรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ภายในตัวของคอนเดนเซอร์
 
 
รูปแสดง รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ภายในตัวของคอนเดนเซอร์
 
การต่อของรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ จะอาศัยท่อทางด้านล่างคอนเดนเซอร์เป็นทางเข้า-ออก ของสารความเย็นแทนแบบเก่า 
 
 
   
 
รูปแสดง ท่อทางเข้า-ออก ของรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ภายในตัวของคอนเดนเซอร์
 
โดยที่ด้านข้างของคอนเดนเซอร์ (condenser) หรือคอล์ยร้อนจะมีท่อเฮดเดอร์ ไว้สำหรับใส่ รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ หรือเราเรียกว่า ตัวเรือน
 
 
รูปแสดง รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ภายในตัวของคอนเดนเซอร์
 
               รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ แบบนี้จะทำมาจากพลาสติก ทรงกระบอกมีตะแกรงรอบตัวเพื่อกรองสิ่งสกปรก และภายในจะมีสารดูดความชื้นบรรจุอยู่ภายใน แล้วล๊อคต้วยตัวล๊อค (ในตัวล๊อคจะมีโอริง ป้องกันการรั่วของสารความเย็น) และมีฝาปิดด้านล่างอีกทีหนึ่ง
 
 
รูปแสดง ตะแกรงในตัวของรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ 
 
รูปแสดง สารดูดความชื้น
 
 

รูปแสดง ส่วนประกอบของรีซีฟเวอร์-ไดเออร์ 

 

คลิป รีซีฟเวอร์-ไดเออร์ ที่อยู่ในตัวคอล์ยร้อน
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=5i4BeO_pOMw