การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.3

การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.3


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-10-04

การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.3

     -เทคอนกรีตพื้นตาชั่งและทางขึ้นลง

 

รูปแสดง การเทคอนกรีตพื้นตาชั่งและทางขึ้นลง

 

รูปแสดง การเทคอนกรีตพื้นตาชั่งและทางขึ้นลง

 

รูปแสดง การตาชั่งและทางขึ้นลง

      -ติดตั้งชุด Loadcell

รูปแสดง การติดตั้งชุด Loadcell

รูปแสดง ชุด Loadcell

รูปแสดง ชุด Loadcell

      -ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประมวลผล ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊น จอแสดงน้ำหนัก และปรับตั้งค่าต่างๆ

รูปแสดง การติดตั้งชุดอุปกรณ์ประมวลผล

        -สอบเทียบน้ำหนักโดยช่างตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

รูปแสดง การสอบเทียบน้ำหนักโดยช่างตวงวัด

รูปแสดง ตุ้มน้ำหนักในการสอบเทียบ

         -เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้รับหนังสืออนุญาตและสติกเกอร์ในการตรวจสอบ โดยสามารถค้า-ขายผ่านตาขั่งนี้ได้ 

รูปแสดง การรับรองตาชั่งว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว

 

              ในการสอบเทียบน้ำหนักของตาชั่ง จะทำทุกๆ 2 ปี