การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.2

การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.2


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-10-03

 การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.2

         -เข้าแบบเพื่อเทคานฐาน

 รูปแสดง การเข้าแบบเพื่อเทคานฐาน

 

รูปแสดง การเข้าแบบเพื่อเทคานฐาน

            -ติดตั้งเหล็กเส้นสำหรับเสริมความแข็งแรงของคอนกรีต และเหล็กแผ่นในการทำเป็นฐานรองรับตัว Loadcell

 
รูปแสดง การติดตั้งเหล็กเส้นและเหล็กแผ่น  

     -เทคอนกรีตฐานตาชั่ง

รูปแสดง การเทคอนกรีตฐานตาชั่ง

        -ติดตั้งโครงตาชั่ง (เป็นการสร้างมาจากโรงงานเรียบร้อย ) โดยที่ตัวโครงจะเป็นเหล็ก

รูปแสดง การติดตั้งโครงตาชั่ง

 

รูปแสดง การติดตั้งโครงตาชั่ง

       -ติดตั้งพื้นตาชั่งโดยใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จ

รูปแสดง การติดตั้งพื้นตาชั่งโดยใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จ

 
 รูปแสดง การติดตั้งพื้นตาชั่งโดยใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จ


       -ติดตั้งเหล็กเส้นสำหรับเสริมความแข็งแรงของคอนกรีตที่พื้นตาชั่งและทางขึ้น-ลง

 

รูปแสดง การติดตั้งเหล็กเส้นสำหรับเสริมความแข็งแรงของคอนกรีตที่ทางขึ้น-ลง

 
 

รูปแสดง การติดตั้งเหล็กเส้นสำหรับเสริมความแข็งแรงของคอนกรีตที่พื้นตาชั่ง