การทำงานของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ

การทำงานของอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ


หมวดหมู่:ขนถ่ายวัสดุ Handling วันที่:2012-06-26

Verea Maquinaria Para Ceramica

 กระบวนการ(เครื่องจักร) ในการผลิตเซรามิคของ Ceramica Verea,S.A. ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การนำวัตถุดิบ (raw material) เข้ามาโดยรถบรรทุก (truck) นำเข้ากระบวนการโดยรถตัก (Wheel loaders) ผ่านยุ้ง (hopper) โดยมีตะแกรงป้องกันสิ่งแปลกปลอมติดไป ส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) ซึ่งมีแม่เหล็กติดอยู่ด้านบน ผ่านไปยังชุดบด (crusher)ส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) ไปยังถังกวน (mixer) ส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) กองเก็บ เมื่อนำมาใช้งานโดยผ่านกระพ้อ (becket) ส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) และนำส่วนผสมต่างส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) มายังชุดผสม (mixer) ส่งผ่านสายพานลำเลียง (belt conveyor) ไปยังชุดปั้มขึ้นรูป และลำเลียงออกโดยลูกกลิ้งลำเลียง (roller convetor) สุดท้ายจัดเก็บโดยรถโฟกส์ลิฟท์ (forklift)
 

ที่มา Verea Maquinaria Para Ceramica (RULMACA)

ผู้รู้ขออภัย  ผู้สนใจยินดีครับ…
By:Duangden.