การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.1

การติดตั้งตาชั่งรถบรรทุก EP.1


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-10-01

ตาชั่งรถบรรทุก 


           ตาชั่งรถบรรทุกมีอยู่หลายชนิดและหลายขนาดขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของส่วนงานนั้นๆ ในที่นี่จะขอกล่าวถึงตาชั่งแบบ
ลอย (ตัวของตาชั่งจะสูงกว่าพื้น)ขนาด 80 ตัน ความยาว 18 เมตร


           ส่วนประกอบตาชั่งรถบรรทุกประกอบไปด้วย
1.ฐานราก โดยที่ตัวฐานรากจะประกอบไปด้วย ,เสาเข็ม ,ตอหม้อ ,คาน, รวมไปถึงทางขึ้นลง
2.ตาชั่ง จะประกอบไปด้วย โครง (ทำจากเหล็ก) ,พื้นตาชั่ง(อาจเป็นคอนกรีตหรือเหล็ก ก็ได้แล้วแต่ส่วนงานนั้นๆจะเลือกใช้)
3.อุปกรณ์รับน้ำหนัก (Load Cell) จะมีอยู่ด้วยกัน 6 ตัว คือ ด้านหน้า ด้านกลาง ด้านซ้าย ด้านละ 2 ตัว (ซ้าย-ขวา)
4.อุปกรณ์ประมวลผลและแสดงผล จะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ (จะมี Software ของแต่ละบริษัทที่เลือกใช้กัน),เครื่องพิมพ์,จอแสดงน้ำหนัก


           ขั้นตอนการติดตั้งตาชั่งรถบรรทุกประกอบไปด้วย
1.สำรวจพื้นที่ๆจะติดตั้ง
2.วางหมุดหรือตำแหน่งที่จะติดตั้ง
3.สร้างฐานราก
           -ทำการตอกเสาเข็ม เสาเข็มที่ใช้นั้นขนาด ความยาว จำนวน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินของสถาณที่ติดตั้ง (ในที่นี้จะเป็นเสาเข็มแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 20 ซม. x 20 ซม. จำนวน 14 ต้น)


 

 รูปแสดง การตอกเสาเข็ม

รูปแสดง การตอกเสาเข็ม

รูปแสดง การตอกเสาเข็ม

รูปแสดง เสาเข็มที่ทำการตอกเสร็จ

รูปแสดง เสาเข็มที่ทำการตอกเสร็จ

                 -ทำการตัดเสาเข็ม ส่วนเกิน

รูปแสดง การตัดเสาเข็ม

รูปแสดง การตัดเสาเข็ม

            - ขุดดินเปิดหัวเข็มเพื่อทำตอหม้อ

รูปแสดง การขุดดินเปิดหัวเข็มเพื่อทำตอหม้อ

รูปแสดง การขุดดินเปิดหัวเข็มเพื่อทำตอหม้อ

รูปแสดง การขุดดินเปิดหัวเข็มเพื่อทำตอหม้อ

 

 รายละเอียดขั้นตอนอื่นขอกล่าวในตครั้งต่อไป