ลิ้นกันกลับแบบแผ่น

ลิ้นกันกลับแบบแผ่น


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2019-09-19

 ลิ้นกันกลับแบบแผ่น (Dise Check Valve)

 
                ลิ้นกันกลับ (Check Valve) มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ขึ้นอยู่กับการนำใช้งานที่แต่ประเภทตามความเหมาะสม ซึ่งแต่ละแบบนั้นจะทำหน้าที่เหมือนกันคือ กันไม่ให้ของเหลวไหลย้อนกลับมายังทิศทางเดิม (ทางเข้าของตัวมันเอง)


              ในที่นี้จะกล่าวถือลิ้นกันกลับแบบแผ่น (Dise Check Valve) โดยใช้กับการไหลของน้ำ (ขนาด 1 นิ้ว) โดยจะมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้
1.ตัวเรือน จะทำมาจากทองแดงผสม บนตัวเรือนจะมีลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำ (ป้องกันการใสกลับด้าน) โดยตัวเรือนนนั้นสามารถแยกออกได้ 2 ส่วนคือ

 

 รูปแสดง ทิศทางการไหลบนตัวเรือน

รูปแสดง ส่วนประกอบของลิ้นกันกลับแบบแผ่น (Dise Check Valve)


             -ตัวเรือนด้านเข้า ภายในตัวเรือนนี้จะมีการทำเกลียว (ตัวผู้) ไว้สำหรับยึดติดกับตัวเรือนด้านออก มีบ่าและร่องสำหรับรองรับตัววาล์ว และอีกด้านจะมีการทำเกลียว (ตัวเมีย) ไว้สำหรับสวมกับท่อของระบบน้ำ
 

รูปแสดง ภายในตัวเรือน (ด้านเข้า)

 

รูปแสดง ภายในตัวเรือน (ด้านเข้า)


            -ตัวเรือนด้านออก ภายในตัวเรือนนี้จะมีการทำเกลียว (ตัวเมีย) ไว้สำหรับยึดติดกับตัวเรือนด้านเข้า มีบ่าและร่องสำหรับรองรับตัววาล์ว และอีกด้านจะมีการทำเกลียว (ตัวเมีย) ไว้สำหรับสวมกับท่อของระบบน้ำ
 

รูปแสดง ภายในตัวเรือน (ด้านออก)
 

รูปแสดง ภายในตัวเรือน (ด้านออก)


2.ชุดวาล์ว จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ ซึ่งชุดวาล์วจะถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือน ชุดวาล์วจะประกอบไปด้วย

รูปแสดง ชุดวาล์ว


              -วาล์ว จะทำหน้าที่ปิด - เปิด น้ำโดยอาศัยแรงดันของน้ำในระบบ (เปิด) และแรงดันของสปริงดันกลับ (ปิด,ตอนนี้ระบบน้ำปิดด้วย) โดยจะทำจากพลาสติกแผ่น (ด้านหนึ่งจะสัมผัสกับบ่าวาล์วของตัวเรือนด้านเข้า อีกด้านหนึ่งจะสัมผัสกับปะเก็น) และมีก้านสำหรับสวมที่รูภายในของตัวเรือน (ก้านนี้จะช่วยป้องกันการหลุดหรือการขยับตัวของวาล์วจากบ่าวาล์ว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการรั่วในระบบได้)
 

รูปแสดง ชุดวาล์ว
 

รูปแสดง ชุดวาล์ว


             -ปะเก็นจะสวมอยู่บนตัววาล์วและมีแผ่นประกบ จะทำหน้าที่กันไม่ให้น้ำรั่ว
             -แผ่นประกบปะเก็น จากพลาสติกแผ่นด้านหนึ่งจะติดกับประเก็นและอีกด้านหนึ่งจะติดกับสปริงดันกลับ

 

รูปแสดง ชุดวาล์ว


              -สปริงดันกลับ จะสวมอยู่บนตัววาล์ว ด้านหนึ่งจะติดกับแผ่นประกบและอีกด้านติดกับตัวเรือนด้านออก โดยที่ตัวสปริงดันกลับนี้จะดันให้ตัววาล์วยึดติดกับตัวเรือนด้านออกตลอดเวลา เมื่อไม่มีการเปิดระบบของน้ำ ในทางกลับกันเมื่อมีการเปิดระบบน้ำแรงดันในระบบจะสูงกว่าแรงดันของสปริงทำให้สปริงหดตัว วาล์วก็จะเปิด เมื่อปิดระบบของน้ำแรงดันสปริงจะมีมากกว่า สปริงก็จะดันวาล์วให้ปิด
 

รูปแสดง ชุดวาล์วในตัวเรือน (ด้านเข้า)

รูปแสดง ชุดวาล์วในตัวเรือน (ด้านเข้า)

รูปแสดง ชุดวาล์วในตัวเรือน (ด้านออก)

รูปแสดง ส่วนประกอบของลิ้นกันกลับแบบแผ่น (Dise Check Valve)

 

 

 

คลิป เกี่ยวกับ ลิ้นกันกลับแบบแผ่น 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=7cpFGt6zEPg&t=148s