ภายในอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ

ภายในอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-09-14

 ภายในอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ (Tube and Fin Evaporator)

 


รูปแสดง ส่วนประกอบของอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ

 
             ส่วนประกอบของอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ จะประกอบไปด้วย

1.ท่อทางเข้าและท่อทางออก โดยท่อทางเข้าและออกนี้จะเป็นท่อใหญ่แล้วจะแยกเป็นท่อเล็กจำนวนหลายท่อ ทำมาจากอลูมิเนียม (ในที่นี่จะมีด้วยกัน 4 ท่อ) ต่อเข้ากับท่อสารความเย็น

 


รูปแสดง ส่วนประกอบของอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ


         ท่อด้านเข้าจะต่อกับเอ็กเพ็นชั่นวาล์ว (จะมีลักษณะเป็นเกลียวตัวเมีย)
         ท่อทางออกจะต่อกับท่อที่ส่งไปยังคอมเพรสเซอร์ (จะมีลักษณะเป็นเกลียวตัวผู้) และบริเวณท่อจะมีรอยบุ๋มอยู่เพื่อติดตั้งกระเปาะรับสารความเย็นของตัวเอ็กเพ็นชั่นวาล์ว
หมายเหตุ อีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบนี้จะใช้กับเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน

 

2.ท่อ ทำมาจากอลูมิเนียม ท่อจะต่อเข้ากับท่อทางเข้าแล้วขดไปมาโดยที่ปลายจะอีกด้านจะต่อกับท่อทางออก

 

รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ฝ่าครึ่ง)


รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ถอดครีบออกหมด)


รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ด้านท่อทางเข้า-ออก โดยที่มีการถอดครีบออกหมด)


รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ด้านท่อทางเข้า-ออก โดยที่มีการถอดครีบออกหมด)

รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ด้านท่อโค้งกลับ โดยที่มีการถอดครีบออกหมด)


รูปแสดง ท่อสารความเย็นในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ด้านท่อโค้งกลับ โดยที่มีการถอดครีบออกหมด)

3.ครีบ เป็นแผ่นอลูมเนียมปั้มขึ้นรูปเป็นแผ่นบางๆวางกั้นระหว่างท่อ โดยที่ด้านหนึ่งจะนูนขึ้นเพื่อเป็นตัวกั้นของแผ่นถัดไป (ช่องว่างระหว่างแผ่น) มีหน้าที่คือช่วยการกระจายความเย็นออกจากสารความเย็นผ่านจากท่อ

 

รูปแสดง ครีบในตัวอีวาโปเรเตอร์ (ฝ่าครึ่ง)


รูปแสดง ครีบที่ถอดออกจากตัวอีวาโปเรเตอร์


รูปแสดง ครีบที่ถอดออกจากตัวอีวาโปเรเตอร์


รูปแสดง ครีบที่ถอดออกจากตัวอีวาโปเรเตอร์

4.โครง ทำมาจากแผ่นอลูมเนียมมีอยู่ด้วยกัน 2 ด้านคือ ด้านท่อทางเข้า-ออก และด้านท่อสารความเย็นโค้งกลับ ซึ่งโครงจะทำหน้าที่รองรับท่อสารความเย็น

 

รูปแสดง โครงของตัวอีวาโปเรเตอร์


คลิป เกี่ยวกับอีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ

 

ที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ncaB7gfzGAM

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=N_PkXGqVUcg 

 

 

 ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RjY6AttWH_0