สำรวจภายใน เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) EP.2

สำรวจภายใน เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) EP.2


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-08-03

เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve )

             เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้ 

รูปแสดง ภายในห้องแผ่นไดอะแฟรม (ด้านล่าง)

รูปแสดง ตำแหน่งที่อยู่ของก้านส่ง

รูปแสดง ภายในของท่อทางออก

รูปแสดง ส่วนประกอบที่ท่อทางออก

รูปแสดง ส่วนประกอบที่ท่อทางออก

รูปแสดง ส่วนประกอบที่ท่อทางออก

รูปแสดง ส่วนประกอบที่ท่อทางออก

รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆ ภายในตัวเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภานใน

รูปแสดง ส่วนประกอบของคลิปเกี่ยวกับเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน

 

คลิปเกี่ยวกับเอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=uSSlN9bSPbs&t=17s