สำรวจภายใน เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) EP.1

สำรวจภายใน เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) EP.1


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-08-02

 เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) 

                เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve ) มีส่วนประกอบต่างๆดังนี้

 

รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของ  เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน

รูปแสดง ส่วนประกอบของชุดลิ้น

รูปแสดง ส่วนประกอบของชุดลิ้น

รูปแสดง ตัวลิ้น

รูปแสดง ก้านส่ง

รูปแสดง แผ่นส่ง

รูปแสดง แผ่นส่งที่อยู่ในตัวเรือน

รูปแสดง แผ่นไดอะแฟรม

รูปแสดง แผ่นไดอะแฟรมที่อยู่บนตัวเรือน

 

รูปแสดง ชุดท่อและกระเปาะรับสารความเย็น

 

รูปแสดง ท่อกระเปาะรับสารความเย็น

รูปแสดง ท่อกระเปาะรับสารความเย็น

 

ส่วนประกอบอื่นๆขอกล่าวในตอนต่อไป

 

คลิบเกี่ยวกับ เอ็กเพ็นชั่นวาล์วแบบสมดุลย์ภายใน (Internal Expansion Valve )

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=uSSlN9bSPbs&t=9s