การทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์รถยนต์

การทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์รถยนต์


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-08-01

การทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์รถยนต์


             การทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์รถยนต์นั้นเราสามารถทำเองได้ง่ายๆ ในที่นี้จะเป็นการการทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์ในรถ Carry โดยมีขั้นตอนดังนี้


1.ทำการถอดที่เก็บของ


2.ถอดปลั๊กเสียบชุดสายไฟ


3.ถอดสกูรยึดตัวโบล์เวอร์


4.ถอดโบล์เวอร์


5.นำโบล์เวอร์ไปทำความสะอาดด้วยการใช้ลมเป่า


6.ทำการประกอบกลับ

คลิปการทำความสะอาดโบล์เวอร์แอร์รถยนต์

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=2akaXhMt0Rg