คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-07-08

 คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน


            คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อน ในรถยนต์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของรถยนต์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของสารความเย็นที่อยู่ภายในตัวคอนเดนเซอร์

 

รูปแสดง ลักษณะการไหลของสารความเย็นในคอนเดนเซอร์แบบไหลขนาน


           โดยที่ทางท่อด้านเข้าจะต่อกับคอมเพรสเซอร์ สารความเย็นจะมีอุณหภูมิสูง ในสถานะก๊าซ (Gas) จากนั้นจะมีการระบายความร้อนให้แก่คอนเดนเซอร์ผ่านไปยังสารความเย็น ซึ่งจะให้สารความเย็นมีอุณหภูมิลดลงและเปลี่ยนสถานะเป็นของผสม (Mixture) (ของเหลวผสมกับก๊าซ)และถูกส่งต่อไปยังรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ที่ท่อทางออก


           คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน จะมีส่วนประกอบดังนี้

 

รูปแสดง ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

1.ท่อทางเข้า วัสดุชนิดเดียวกับท่อสารความเย็น (ในที่นี่จะทำมาจากอลูมิเนียม) จะต่อท่อกับที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยตัวท่อจะมีโครงเหล็กยึดไว้เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง
2.เฮดเดอร์ จะเป็นท่ออยู่ทั้งสองฝั่งต่อเข้ากับท่อทางเข้าและท่อทางออก โดยจะมีท่อสารความเย็นต่อระหว่างเฮดเดอร์แต่ละฝั่ง และในตัวเฮดเดอร์นี้จะมีแผ่นกั้นบังคัญสารความเย็นให้ไหนไปตามท่อสารความเย็น

 

รูปแสดง ส่วนประกอบภายในคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน


รูปแสดง ส่วนประกอบภายในคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

3.ท่อสารความเย็น จะต่อระหว่างเฮดเดอร์ที่สองฝั่ง จะทำมาจากอลูมิเนียมแบบแบนโค้งหมุนวนไปมาระหว่างเฮดเดอร์ทั้งสองฝั่ง โดยที่ภายในท่อยังแบ่งเป็นช่องเล็กเพื่อการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และระหว่างท่อที่หมนวนไปมานั้นจะมีครีบ กั้นอยู่เพื่อช่วยในการระบานความร้อน

 

รูปแสดง ภายในท่อสารความเย็น


4. ครีบ ทำจากอลูมิเนียม จะอยู่ระหว่างท่อ ครีบจะเป็นตัวช่วยบังคับอากาศให้ไหลผ่านไปยังท่อ เพื่อเทความร้อนออกจากสารความเย็น

 

รูปแสดง ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

5.ท่อทางออก วัสดุชนิดเดียวกับท่อสารความเย็น (ในที่นี่จะทำมาจากอลูมิเนียม) ท่อที่ออกไปยังรีซีฟเวอร์ไดเออร์ โดยตัวท่อจะมีโครงเหล็กยึดไว้เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง

 

รูปแสดง ส่วนประกอบภายในคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

6.โครง ทำมาจากเหล็ก ครอบด้านข้างของตัวคอนเดนเซอร์เพื่อป้องกันการกระแทกของตัวท่อสารความเย็น รวมถึงเป็นตัวยึดในการติดตั้งกับตัวรถ และยึดตัวท่อทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง

 

รูปแสดง ส่วนประกอบภายในคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลขนาน

คลิปเกี่ยวกับคอนเดนเซอร์ไหลแบบขนาน

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=NXPbt1Qp0_M