ข้อต่ออ่อน หรือกากบาท รถยนต์(Universal Joints)

ข้อต่ออ่อน หรือกากบาท รถยนต์(Universal Joints)


หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive วันที่:2019-06-24

ข้อต่ออ่อน หรือกากบาท รถยนต์(Universal Joints)


             ข้อต่ออ่อน หรือกากบาท รถยนต์ จะเป็นตัวส่งกำลัง จะอยู่ในรถขับเคลื่อนข้อหลังและ 4 ล้อ ซึ่งส่วนมากจะมีอยูด้วยกัน 2 ชุด คือ
1.อยู่ระหว่างข้อเลื่อน (สวมอยู่ที่ชุดเกียร์) กับเพลากลาง
2.อยู่ระหว่างเพลากลางกับฟืองท้าย

 

     โดยข้อต่ออ่อน หรือกากบาท จะทำหน้าที่ป้องกันการขาดของเพลากลาง (เพลากลางจะเป็นเพลาตรง) ซึ่งในเวลาที่รถวิ่งในทางที่ขรุขระหรือตกหลุ่มจะทำให้เพลากลางยืดและหดตัวตามทางที่รถวิ่ง แต่เมื่อมีการใส่ข้อต่ออ่อน หรือกากบาทไปแทนระหว่างตำแหน่งดังกล่าว ข้อต่ออ่อน หรือกากบาท จะทำหน้าที่เคลื่อนที่ขึ้น-ลง (ยืด-หด) แทนเพลางกลาง


         ส่วนประกอบของข้อต่ออ่อน หรือกากบาท
1.ก้ามปู ในข้อต่ออ่อน หรือกากบาท 1 ชุดนั้นจะมีก้ามปูอยู่ 2 ตัวคือ
-ตัวที่อยู่กับข้อเลื่อน (สวมอยู่ที่ชุดเกียร์) กับเพลากลาง
-ตัวที่อยู่กับเพลากลางกับฟืองท้าย
    โดยก้ามปูนี้ (ตัวที่ติดกับข้อเลื่อน) จะเป็นตัวส่งกำลังจากเกียร์ผ่านส่วนประกอบต่างๆในข้ออ่อนหรือกากบาท ไปยังก้ามปูที่ติดกับเพลากลาง และก้ามปูที่ติดกับเพลากลาง (ด้านติดกับเฟืองท้าย) จะส่งกำลังไปยังก้ามปูที่ยึดกับฟืองท้าย
ซึ่งก้ามปูจะมีถ้วยลูกปืนสวมอยู่ภายในและมีแหวนล๊อคถ้วยลูกปืน

 

2.แหวนล๊อค จะสวมอยู่ที่ร่องของตัวก้ามปูเพื่อป้องกันการหลุดของถ้ายลูกปืน
3.ถ้วยลูกปืน จะมีกากบาทและตัวลูกปืนสวมอยู่ด้านในโดยมีซีลปิดไว้ และตัวของถ้วยลูกปืนนี้จะถูกสวมไว้ที่ก้ามปู มีแหวนล๊อคป้องกันการหลุด โดยด้านในของถ้วยลูกปืนจะทำนูนไว้ให้จาระบีสามารถเข้าไปหล่อลื่นตัวลูกปืนด้านในได้

 

4.ซีล จะทำหน้าที่ป้องกันสิ่งปรกเข้าไปยังภายในห้องลูกถ้วย โดยจะสวมอยู่ระหว่างกากบาทกับถ้วยลูกปืน


5.ลูกปืน จะเป็นลูกปืนชนิดเข็มสวมอยู่ระหว่างกากบาทและถ้วยลูกปืน


6.กากบาท จะทำหน้าที่เคลื่อนที่ขึ้น-ลง โดยอาศัยการหมุนของลูกปืนภายในถ้วยลูกปืน


ซึ่งบริเวณตรงกลางของกากบาทจะมีรูใส่หัวอัดจาระบี โดยที่แกนทั้ง 4 ด้านของกากบาทจะมีรูทะลุไปถึงปลายของแต่ละด้าน และปลายแต่ละด้านจะมีร่องบากไว้สำหรับให้จาระบีไปหล่อลื่นลูกปืนที่อยู่ภายในถ้วยลูกปืน


7.หัวอัดจาระบี จะสวมอยู่บริเวณตรงกลางของกากบาท เพื่อให้จาระบีไปหล่อลื่นลูกปืนที่อยู่ภายในถ้วยลูกปืน


คลิปเกี่ยวกับข้อต่ออ่อน หรือกากบาท รถยนต์

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=eBl6G6XamzI&t=88s
ผู้รู้ขอภัย ผู้สนใจ ยินดีครับ