คอนเดนเซอร์ แบบไหลวน

คอนเดนเซอร์ แบบไหลวน


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2019-06-21

 คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน

 
          คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อน ในรถยนต์จะติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของรถยนต์ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนของสารความเย็นที่อยู่ภายในตัวคอนเดนเซอร์ 
 
รูปแสดง ลักษณะการไหลของสารความเย็นในคอนเดนเซอร์แบบไหลวน
 
         โดยที่ทางท่อด้านเข้าจะต่อกับคอมเพรสเซอร์ สารความเย็นจะมีอุณหภูมิสูง ในสถานะก๊าซ (Gas) จากนั้นจะมีการระบายความร้อนให้แก่คอนเดนเซอร์ผ่านไปยังสารความเย็น ซึ่งจะให้สารความเย็นมีอุณหภูมิลดลงและเปลี่ยนสถานะเป็นของผสม (Mixture) (ของเหลวผสมกับก๊าซ)และถูกส่งต่อไปยังรีซีฟเวอร์ ดรายเออร์ที่ท่อทางออก
 
คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน จะมีส่วนประกอบดังนี้

รูปแสดง ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน

           1.ท่อทางเข้า วัสดุชนิดเดียวกับท่อสารความเย็น (ในที่นี่จะทำมาจากอลูมิเนียม) จะต่อท่อกับที่มาจากคอมเพรสเซอร์ โดยตัวท่อจะมีโครงเหล็กยึดไว้เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง
          2.ท่อสารความเย็น จะต่อระหว่างท่อทางและออก มีทั้งแบบกลมและแบน (ในที่นี่จะทำมาจากอลูมิเนียมแบบแบน) โค้งหมุนวนไปมา โดยที่ภายในท่อยังแบ่งเป็นช่องเล็กเพื่อการระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และระหว่างท่อที่หมนวนไปมานั้นจะมีครีบ กั้นอยู่เพื่อช่วยในการระบานความร้อน

รูปแสดง ภายในท่อสารความเย็น

รูปแสดง ภายในท่อสารความเย็น

3. ครีบ ทำจากอลูมิเนียม จะอยู่ระหว่างท่อ ครีบจะเป็นตัวช่วยบังคับอากาศให้ไหลผ่านไปยังท่อ เพื่อเทความร้อนออกจากสารความเย็น

รูปแสดง ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน


4.ท่อทางเข้า วัสดุชนิดเดียวกับท่อสารความเย็น (ในที่นี่จะทำมาจากอลูมิเนียม) ท่อที่ออกไปยังรีซีฟเวอร์ไดเออร์ โดยตัวท่อจะมีโครงเหล็กยึดไว้เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง
5.โครง ทำมาจากเหล็ก ครอบด้านข้างของตัวคอนเดนเซอร์เพื่อป้องกันการกระแทกของตัวท่อสารความเย็น รวมถึงเป็นตัวยึดในการติดตั้งกับตัวรถ และยึดตัวท่อทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการหักงอในการติดตั้ง


รูปแสดง ส่วนประกอบคอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน
 
 
คลิปเกี่ยวกับ คอนเดนเซอร์ (Condensor) หรือ คอล์ยร้อนแบบไหลวน
 

 
 
 
 
 
ที่มา  https://www.youtube.com/watch?v=gQHTJ_NnRwM
 
ผู้รู้ขอภัย ผู้สนใจ ยินดีครับ