วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot  Valve)

วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-01-29

วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

       วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve) จะทำหน้าที่ ป้องกันการรั่วของรั่วของน้ำเมื่อหยุดปั้มน้ำในท่อทางดูด เพราะถ้ามีการรั่วแล้วอากาศจะสามารถเข้าไปแทนที่ ซึ่งคุณสมบัติของอากาศคือสามารถอัดตัวได้ ดังนั้นน้ำจะไม่สามารถดูดขึ้นไปได้ เพื่อแก้ปัญหานี้เราจำเป็นต้องมีตัววาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

 


รูปแสดง ส่วนประกอบวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

ส่วนประกอบของวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)


1.ตัวเรือนหรือเสื้อ จะเป็นที่ติดตั้งของส่วนประกอบอื่นๆไว้และตัวเรือนด้านหนึ่งจะต่อกับท่อมายังปั้มโดยภายในตัวเรือนจะทำหน้าที่เป็นบ่าวาล์วเพื่อป้องกันการรั่วของน้ำ และอีกด้านหนึ่งจะต่อกับตะแกรง

 

รูปแสดง ตัวเรือนหรือเสื้อ

2.แหวนรองปะเก็น จะสวมอยู่ภายในตัวเรือนหรือเสื้อโดยจะยึดติดกับก้านส่งและมีปะเก็นกั้นอยุ่ ซึ่งตัวแหวนรองปะเก็นจะทำหน้าที่เป็นตัวเปิด ปิด ช่องในตัวเรือน (เปิดปิดตัววาล์ว) นั้นเอง


รูปแสดง ส่วนประกอบภายในวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

3.ปะเก็น จะทำหน้าที่ป้องกันการรั่วของน้ำ
4.ก้านส่ง จะยึดติดกับแหวนรองปะเก็น ปะเก็น และมีสปริงสวมอยู่แล้วจะมีน๊อตล๊อค โดยจะก้านส่งนี้จะเป็นตัวบังคับให้แหวนรองปะเก็น ปะเก็น เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
5.สปริง จะเป็นดันหรือกดบังคับให้แหวนรองปะเก็น ปะเก็น ให้แนบติดกับบ่าวาล์วในตัวเรือน

 

รูปแสดง ส่วนประกอบภายในวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

6.ตะแกรง จะสวมครอบอยู่ด้านล่างของตัวเรือน เจาะรูรอบตัวเพื่อให้น้ำผ่านเข้าไป โดยมีชุดแหวนรองปะเก็น ปะเก็น ก้านส่ง สปริง น๊อตล๊อคอยู่ด้านใน เพื่อป้องกั้นสิ่งสกปรกขนาดใหญ่เข้าไปอุดตันในท่อ

หลักการทำงานของวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

 

รูปแสดง ส่วนประกอบวาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)


รูปแสดง ขณะที่วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve) ทำงาน

            จากรูปด้านบน เมื่อเราทำการเปิดปั้มน้ำ ๆจะดูดน้ำในท่อที่ต่อกับตัวเรือน เป็นผลให้สปริงเกิดการยุบตัว ทำให้ชุดแหวนรองปะเก็น ปะเก็น ก้านส่ง สปริง น๊อตล๊อคอยู่ด้านในเคลื่อนที่ขึ้นตามแรงดูดของปั้มน้ำ เกิดช่องว่างในตัวเรือน น้ำจะผ่านตะแกรงไปตามช่องว่างดังกล่าว

 

รูปแสดง ขณะที่วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve) หยุดทำงาน

            จากรูปด้านบน เมื่อเราทำการปิดปั้มน้ำ น้ำในท่อที่ต่อกับตัวเรือนจะเป็นตัวกดชุดแหวนรองปะเก็น ปะเก็น ก้านส่ง น๊อตล๊อคอยู่ด้านในเคลื่อนที่ขึ้นลงทำให้ช่องว่างในตัวเรือนปิดตัวลงทำให้น้ำในท่อไม่สมารถไหลออกจากท่อได้ ประกอบกับแรงดันของสปริงจะเป็นตัวช่วยกดให้ปะเก็นแนบติดกับตัวเรือน (บ่าวาล์ว) สนิทมากขึ้น


คลิปเกี่ยวกับ วาล์วหัวกะโหลก หรือฟุตวาล์ว (Foot Valve)

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=FnT5v3lUUfo