หลักการทำงานของเซฟตี้วาล์วปั้มลม

หลักการทำงานของเซฟตี้วาล์วปั้มลม


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-01-28

หลักการทำงานของเซฟตี้วาล์วปั้มลม

รูปแสดง ส่วนประกอบของเซฟตี้วาล์ว

รูปแสดง ตอนเซฟตี้วาล์วยังไม่ทำงาน

                 จากรูปด้านบน เมื่อความดันในถังพักลมมีค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ สปริงจะดันชุดวาล์วปิดรูระบายความดัน ลมในถังพักลมก็ไม่สามารถไหลออจากถังพักลมได้


รูปแสดง ตอนเซฟตี้วาล์วยังไม่ทำงาน

รูปแสดง ตอนเซฟตี้วาล์วทำงาน

                  จากรูปด้านบน เมื่อความดันในถังพักลมมีค่าเกินที่กำหนดไว้ ลมในถังพักลมจะดันชุดวาล์วเอาชนะแรงดันของสปริงเป็นผลให้รูระบายความดันถูกเปิด ลมในถังพักลมก็สามารถไหลออจากถังพักลมได้

รูปแสดง ตอนเซฟตี้วาล์วทำงาน

                 เมื่อความดันในถังพักลมถูกระบายออกไป ชุดวาล์วจะถูกสปริงจะดันชุดวาล์วปิดรูระบายความดัน ลมในถังพักลมก็ไม่สามารถไหลออจากถังพักลมได้ การทำงานจะสลับไปมาอย่างนี้เมื่อเกิดความดันในถังพักลมมีค่ามากเกินกว่าที่กำหนด

คลิป เกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วปั้มลม


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=NQrUaJvRCyw