เซฟตี้วาล์วปั้มลม

เซฟตี้วาล์วปั้มลม


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-01-27

เซฟตี้วาล์วปั้มลม


           เซฟตี้วาล์วหรือวาล์วควบคุมความดันของปั้มลม จะทำหน้าที่ปล่อยลมออกจากถังพักลม ที่มีค่าเกินกำหนด เพื่อป้องการระเบิดของถังพักลม

 

รูปแสดง ส่วนประกอบของเซฟตี้วาล์ว

        ส่วนประกอบของเซฟตี้วาล์ว ประกอบไปด้วย
1.ตัวเรือนหรือเสื้อ จะเป็นที่ติดตั้งของส่วนประกอบอื่นๆไว้และตัวเรือนจะถูกติดตั้งกับถังพักลมโดยภายในตัวเรือนจะทำหน้าที่เป็นบ่าวาล์วเพื่อป้องกันลมออกจากถังพักลมและด้านนอกจะมีรูสำหรับระบายความดันของลม ออกากถังพักลม (กรณีที่ความดันมากกว่าที่กำหนด)

 


รูปแสดง ส่วนประกอบของเซฟตี้วาล์ว

2.วาล์ว จะทำหน้าที่ปิด เปิดลมภายในถังพักลม โดยด้านหนึ่งจะมีปะเก็นอยู่ติดตั้ง และอีกด้านจะต่อกับก้านส่งและสปริง

 


รูปแสดงวาล์วและปะเก็น

3.ปะเก็น จะทำหน้าที่ป้องกันการรั่วของลม
4.ก้านส่ง จะต่อกับวาล์ว และมีสปริงสวมอยู่แล้วจะมีน๊อตปรับความดันสวมอยู่ และปลายจะมีรู่ไว้สำหรับสวมห่วง โดยจะก้านส่งนี้จะเป็นตัวบังคับให้วาล์วและสปริงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง

 


รูปแสดง ชุดวาล์ว

 

 

รูปแสดง ชุดวาล์ว

5.สปริง จะเป็นตัวกำหนดว่าความดันในถังพักลมนั้นควรถูกปล่อยออกเท่าไร (ตอนที่ลมถูปล่อยออกตัวสปริงจะหดตัว) และสปริงนี้จะเป็นตัวดันวาล์วให้ปิด
6. น๊อตปรับความดัน จะเป็นตัวปรับความดันในถังพักลมโดยจะเป็นตัวบังคับสปริงที่กดวาล์วว่าควรเปิดที่เท่าไร (โดยทั่วไปจะมีการปรับตั้งมาจากโรงงานแล้ว จึงไม่ควรปรับตั้ง)
7.ห่วงดึงก้านส่งวาล์ว จะทำหน้าที่ดึงชุดวาล์วให้เปิด (เป็นการทำสอบว่าเซฟตี้วาล์วหรือวาล์วควบคุมความดันของปั้มลมยังใช้งานได้หรือไม่)

ร่ายละเอียดการทำงานขอกล่าวในครั้งต่อไป