ภายในโซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง

ภายในโซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2019-01-24

ภายในโซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง

 

รูปแสดง โซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง

           โซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง จะมีส่วนประกอบคล้ายๆกับโซ่ส่งกำลังแบบเดี่ยว ชนิดลูกกลิ้ง แต่จะเพื่นส่วนของแผ่นกั้นระหว่างข้อโซ่เข้ามา และสลักจะยาวกว่าแบบเดี่ยว ซึ่งส่วนประกอบมีดังนี้


1.ชุดข้อโซ่ โดยแต่ละข้อนั้นประกอบไปด้วย
             - แผ่นประกบด้านใน โดยที่ใน 1 ข้อโซ่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แผ่นทำมาจากเหล็ก St60

 


รูปแสดง ชุดข้อโซ่


            -บูช โดยที่ใน 1 ข้อโซ่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ตัว โดยมีลูกกลิ้งสวมอยู่บนตัวมัน แล้วถูกอัดไว้กั้นระหว่างแผ่นประกบด้านใน และจะมีสลักสวมอยู่ด้านในตัวของมันอีกที่หนึ่ง
           -ลูกกลิ้ง โดยที่ใน 1 ข้อโซ่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ตัว สวมอยู่ในตัวบูชกั้นระหว่างระหว่างแผ่นประกบด้านใน โดยลูกกลิ้งจะเป็นตัวหมุนตลอดเวลาที่มีการทำงาน ตัวลูกกลิ้งทำมาจากเหล็กชุบแข็ง

 


รูปแสดง ส่วนประกอบโซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง


2.แผ่นกั้น ทำมาจากเหล็ก St60 จะประกบหรือกั้นระหว่างชุดข้อโซ่
3.แผ่นประกบด้านนอก ทำมาจากเหล็ก St60 จะประกบชุดข้อโซ่ระหว่างข้อต่อร้อยหลายๆข้อจะเป็นเส้น

 


รูปแสดง แผ่นประกบด้านนอกและสลัก


4.สลัก ทำมาจากเหล็กล้าคาร์บอน C15 จะสวมทะลุแผ่นประกบด้านนอก ผ่านบูช และแผ่นประกบด้านนอกอีกด้าน และมีการย้ำหัวทั้งสองด้านไว้

 


รูปแสดง ส่วนประกอบโซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง

คลิป โซ่ส่งกำลังแบบคู่ ชนิดลูกกลิ้ง

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=_KiXKukR-58