หลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์ลม

หลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์ลม


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2019-01-22

หลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์ลม


รูปแสดงส่วนประกอบภายในของเรกกูเลเตอร์ลม


                       การทำงานของเรกกูเลเตอร์ลมนั้นจะเป็นการควบคุมแรงดันของลมที่มาจากถัง ไม่ให้มีแรงดันที่สูงจนเกินไป โดยการควบคุมความดันที่เหมาะสมเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับงานที่จะนำไปให้ โดยการทำงานเหมือนกัน

 

รูปแสดง ภายในตัวเรือนของเร็กกูเลเตอร์

 


รูปแสดง ตอนเปิดถังลม แต่ยังไม่ได้เปิดวาล์วปรับแรงดัน


                       จากรูปด้านบน เมื่อเราทำการเปิดวาล์วที่ถังลม ลมก็จะไหลมายังห้องด้านลง โดยภายในตัวเรือนของเร็กกูเลเตอร์จะมีช่องต่อกับเกจวัดความดันในถังแก๊ส ให้เข็มเกจวัดเคลื่อนที่ขึ้น และอีกทางจะผ่านที่ชุดต้านแรงดัน ซึ่งแก๊สจะดันวาล์วให้ติดกับบ่าวาล์ว (น๊อตล๊อค) ซึ่งจะมีแรงของสปริงช่วยดันอีกแรง เป็นผลให้แก๊สไม่สามารถออกไปที่ท่อทางออกได้

 

รูปแสดง ตอนเปิดถังลมและวาล์วปรับแรงดัน


                       จากรูปด้านบน เมื่อเราทำการหมุนด้ามปรับแรงดันแกนวาล์วปรับแรงดันจะเคลื่อนที่ลงไปกดแหวนรองสปริง กดสปริง กดแหวนรองแผ่นไดอะแฟรม กดแผ่นไดอะแฟรม ทำให้แผ่นไดอะแฟรมยุบตัว ไปกดก้านส่งที่อยู่ในน๊อตล๊อค ไปกดวาล์ว เอาชนะแรงดันสปริงในชุดต้าน ผลทำให้สปริงยุบตัว วาล์วจะถูกเปิดออก ลมที่รออยู่ก็จะไหลย้อนขึ้นมาที่ท่อทางออกและเกจวัดแรงดันใช้งาน


คลิปเกี่ยวกับหลักการทำงานของเรกกูเลเตอร์ลม

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=3Eu-SU_HxIo