ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ Band Heater

ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ Band Heater


หมวดหมู่:เครื่องจักร Machines วันที่:2018-11-04

 ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ

รูปแสดง การต่อใช้งาน


         ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ จะมีลักษณะแบบครึ่งทรงกระบอกหรือทรงกระบอกขึ้นอยู่กับการใช้งานและขนาดท่อที่ใช้ให้ความร้อน แต่ทั้งสองลักษณะจะมีส่วนประกอบภายในคล้ายๆกัน


รูปแสดง ฮีตเตอร์และแคล้มรัด


ส่วนประกอบ ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ


รูปแสดง ส่วนประกอบภายใน ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ

1.ขั้วต่อสายไฟ จะมีอยู่ 2 ขั้ว (ไฟเข้าและออก) ซึ่งที่สองขั้วจะต่อกับขดลวดความร้อน โดยจะมีฉนวนกั้นกับเสื้อของฮีตเตอร์ (ป้องกันการรั้วของกระไฟ)


รูปแสดง ขั้วต่อสายไฟของฮีตเตอร์


2.ขดลวดความร้อน จะพันรอบฉนวน เมื่อมีกระไฟผ่านตัวของมันจะทำให้ตัวของมันร้อน (เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน) แล้วความร้อนจะถูกส่งผ่านฉนวน ผ่านเสื้อฮีตเตอร์ ไปยังท่อต่อไป ขดลวดความร้อนจะทำมาจาก ลวดนิโครม ลวดนิเกิล มี่ทั้งแบบกลมและแบบ


รูปแสดงขดลวดความร้อน


3.ฉนวน เป็นฉนวนแบบโมก้า ทำหน้าที่ ส่งผ่านความร้อนจากขดลวดความร้อนไปยังเสื้อ
4.เสื้อฮีตเตอร์ทำหน้าที่ ส่งผ่านความร้อนจากฉนวนไปยังท่อที่ต้องการให้ความร้อน เสื้อฮีตเตอร์มาจากสแตนเลสหรือเซรามิก (ในที่นี้เป็นแบบสแตนเลส)


รูปแสดง ส่วนประกอบ ฮีตเตอร์ แบบ รัดท่อ

คลิป แกะดูภายใน

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=nDkpjYBrmsg