วาล์วน้ำรถยนต์ ดี–เสีย รู้ได้ไง Thermostat

วาล์วน้ำรถยนต์ ดี–เสีย รู้ได้ไง Thermostat


หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive วันที่:2018-10-22

  วาล์วน้ำรถดี – เสีย รู้ได้ไง ???


           วาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท (Thermostat) จะเป็นตัวควบคุมการหมุนเวียนของน้ำที่ระบายความร้อนเครื่องยนต์ เมื่อความร้อนของเครื่องยนต์ยังต่ำอยู่ตัววาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท นี้จะไม่เปิด น้ำจะหมุนวนอยู่ตามช่องน้ำที่เสื้อสูบ ฝาสูบ จนกระทั่งเมื่อความร้อนของเครื่องยนต์สูงขึ้นตัววาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท นี้จะเปิดให้น้ำที่เคยหมุนวนอยู่ตามช่องน้ำที่เสื้อสูบ ฝาสูบ นั้นผ่านตัวมันไปยังหม้อน้ำและน้ำก็จะไปยังปั้มน้ำเข้าสู่เครื่องยนต์ วนอยู่อย่างนี้


          จากที่กล่าวมาเราสามารถทดสอบว่าวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท ตัวนั้นๆดีหรือเสียได้ง่ายคือ
1.ถอดวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัทออกจากเครื่องยนต์
2.สังเกตุบนตัวของวาล์วน้ำจะมีตัวเลขเขียนไว้อยู่ ซึ่งตัวเลขนั้นจะบอกถึงอุณหภูมิที่วาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัททำงาน (เปิด)

 

รูปแสดงตัวเลขอุณหภูมิที่วาล์วน้ำทำงาน (ที่นี้คือ 71 องศาเซลเซียล)

3.เตรียมอุปกรณ์ในการต้มน้ำและเทอร์โมมิเตอร์
4.นำวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัทลงไปต้มในน้ำ

 

รูปแสดง การต้มวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท


5.สังเกตุดูว่าวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท ทำงาน โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำควบคู่ไปด้วย

 

รูปแสดง การต้มวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท (อุณหภูมิยังไม่สูงวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัทยังไม่ทำงาน)

กรณีดี วาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัทจะทำงาน (เปิด) อุณหภูมิใกล้เคียงกับตัวเลขของอุณหภูมิที่ระบุวาล์วน้ำ และจะค่อยๆหยุดทำงาน (ปิด) ตัวลง เมือเรานำเอาวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท ออกจากน้ำที่เราต้ม

 

รูปแสดง การทำงานของวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท (เปิด)


กรณีเสีย วาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัทไม่ทำงาน (ปิด) หรือจะเปิดที่อุณหภูมิสูงเกินไป (ไม่ควรเกิน 95 องศาเซลเซียล)

 


รูปแสดง การเปรียบการทำงาน (ขวา) และ ไม่ทำงาน (ซ้าย) ของวาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท

คลิป แสดงาการทดสอบวาล์วน้ำ

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=LlQEvqX_Bi8