การทำความสะอาดกรองแอร์ EP 2

การทำความสะอาดกรองแอร์ EP 2


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2018-08-31

การทำความสะอาดกรองแอร์

ในที่นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการถอดกรองแอร์ ในรถ TOYOTY VIGO ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

-ถอดที่เก็บของ


รูปแสดง ที่เก็บของ

 

รูปแสดง ชุดโบล์เวอร์ใต้ที่เก็บของ

-ถอดฝาครอบกรอง


รูปแสดง การถอดล๊อคฝาครอบกรอง

รูปแสดง กรองแอร์ในชุดโบล์เวอร์

-นำกรองออกมาเป่าทำความสะอาด

รูปแสดง กรองแอร์ในชุดโบล์เวอร์

รูปแสดง กรองแอร์  

 

รูปแสดง กรองแอร์ (ใหม่)