ตัวตรวจจับอุณหภูมิแอร์รถยนต์

ตัวตรวจจับอุณหภูมิแอร์รถยนต์


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2018-08-30

 ตัวตรวจจับอุณหภูมิแอร์รถยนต์

รูปแสดง เทอร์มิสเตอร์
 
           ตัวตรวจจับอุณหภูมิ ที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีชื่อเรียกว่า เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)  ตัวเทอร์มิสเตอร์นี้จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ มีคุณสมบัติคือมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนตามไปด้วย) 
 
 รูปแสดง เทอร์มิสเตอร์ติดตั้งที่อิวาโปเรเตอร์
 
                 เทอร์มิสเตอร์ จะถูกติดตั้งที่ด้านหน้าของอีวาโปเรเตอร์ ส่วนปลายสายจะต่อไปยังสวิทช์ปรับอุณหภูมิ (สวิทช์ Temp.) ซึ่งภายใน สวิทช์ Temp. นี้จะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่โดยวงจรจะรับสัญญาณ (ค่าความต้านทาน ที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ) ของเทอร์มิสเตอร์ แล้วทำการส่งหรือตัดกระแสไฟไปที่คลัตช์แม่เหล็กของคอมเพรสเซอร์ (สั่งให้คอมเพารสเซอร์ทำงานหรือหยุดทำงาน) โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในห้องโดยสาร
จะเห็นได้ว่าตัวเทอร์มิสเตอร์จะเป็นตัวกำหนดการทำงานในระบบแอร์ ซึ่งถ้าเกิดความเสียหายที่ตัวเทอร์มิสเตอร์ก็จะทำให้ระบบแอร์ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นเราควรมีการตรวจเช็คตัวเทอร์มิสเตอร์ ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ 
 
การตรวจเช็คตัวเทอร์มิสเตอร์
 
         เทอร์มิสเตอร์ในที่นี่จะมีค่าความต้านทานที่แปรผกผันกับอุณหภูมิ (อุณหภูมิลด ค่าความต้านทานเพิ่ม)
 
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ Rx100 ทำการเซ็ต 0
 
รูปแสดง การปรับมัลติมิเตอร์ไปที่ Rx100 ทำการเซ็ต 0
 
-ใช้สายมัลติมิเตอร์วัดที่ขั้วหรือสายของเทอร์มิสเตอร์ เราจะได้ค่าความต้านทานออกมาค่าหนึ่ง
 
 
รูปแสดง การวัดที่ขั้วหรือสายของเทอร์มิสเตอร์
 
 
รูปแสดง ค่าความต้านทานที่อ่านได้ 
 
-นำตัวเทอร์มิสเตอร์ไปจุ่มในน้ำแข็งหรือน้ำเย็น ถ้าเทอร์มิสเตอร์อยู่ในสภาพดีค่าความต้านทานจะเพิ่ม (เข็มของมัลติมิเตอร์จะย้อนมาทางซ้ายมือ)
 
 
 

รูปแสดง การวัดที่ขั้วหรือสายของเทอร์มิสเตอร์ (จุ่มในน้ำแข็งหรือน้ำเย็น)

 


รูปแสดง ค่าความต้านทานที่อ่านได้ (จุ่มในน้ำแข็งหรือน้ำเย็น)

 


รูปแสดง ค่าความต้านทานที่อ่านได้ (ซ้ายตอนไม่ได้จุ่มในน้ำแข็งหรือน้ำเย็น) , (ขวาตอนจุ่มในน้ำแข็งหรือน้ำเย็น)