การหาขั้วของตัวต้านทานในพัดลมแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว)

การหาขั้วของตัวต้านทานในพัดลมแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว)


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2018-08-27

การหาขั้วของตัวต้านทานในพัดลมแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว)

รูปแสดง ตัวต้านทานในพัดลมแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว)


รูปแสดง วงจรไฟฟ้าแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว)


                 จากรูปของวงจรไฟฟ้าแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว) เราจะเห็นว่าตัวต้านทานจะต่อกับสวิทช์พัดลมอยู่ 3 ขั้วและอีก 1 ขั้วจะต่อไปยังขดลวดของมอเตอร์พัดลม ซึ่งตัวต้านทานขั้วที่ต่อกับสวิทช์พัดลมแต่ละขั้วนั้นจะมีค่าความต้านทานที่ต่างกัน โดยแต่ละขั้วจะมีค่าความต้านทานดังนี้
1.ขั้ว L (Low) มีค่าความต้านทานมากสุด
2.ขั้ว M (Mediem) มีค่าความต้านทานรองลงมา
3.ขั้ว H (Hight) มีค่าความต้านทานน้อยสุด


การหาขั้วของตัวต้านทานในพัดลมแอร์รถยนต์ (ชนิด 3 ความเร็ว) ด้วยมัลติมิเตอร์


1.ตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ Rx1 แล้ว เซ็ต 0

 

รูปแสดง การตั้งมัลติมิเตอร์ไปที่ Rx1 แล้ว เซ็ต 0


2.นำสายของมัลติมิเตอร์สายใดสายหนึ่งวัดที่ขั้วของตัวต้านทานที่ต่อไปยังมอเตอร์พัดลม (สายไฟเส้นที่สั้นสุด)
3.นำสายของมัลติมิเตอร์สายอีกสายไปวัดขั้วของตัวต้านทานที่เหลือแต่ละขั้ว จะได้ค่าความต้านทานออกมาดังนี้
3.1.ขั้ว L (Low) มีค่าความต้านทานมากสุด

รูปแสดง การวัดค่าความต้านทานของขั้ว L

 

รูปแสดง ค่าความต้านทานของขั้ว L


3.2.ขั้ว M (Mediem) มีค่าความต้านทานรองลงมา

 

รูปแสดง การวัดค่าความต้านทานของขั้ว M


รูปแสดง ค่าความต้านทานของขั้ว M


3.3.ขั้ว H (Hight) มีค่าความต้านทานน้อยสุด


รูปแสดง การวัดค่าความต้านทานของขั้ว H 

รูปแสดง ค่าความต้านทานของขั้ว H