ขนาดความกว้างรางรถไฟของทางรถไฟทั่วโลก

ขนาดความกว้างรางรถไฟของทางรถไฟทั่วโลก


หมวดหมู่:ระบบราง Railway Systems วันที่:2018-08-08

 ขนาดความกว้างของรางรถไฟ (Railway Gauge)

ขนาดความกว้างรางรถไฟ (Railway Gauge) เรียกย่อว่า เกจ (gauge) คือระยะห่างของรางรถไฟ โดยวัดจากหัวรางด้านในข้างซ้ายถึงหัวรางด้านในข้างขวาของรางรถไฟที่มีใช้การอยู่ทั่วโลก

ขนาดความกว้างของรางรถไฟ (Railway Gauge)

รูปแสดงการวัดขนาดความกว้างของรางรถไฟ (Railway Gauge) 

 
 
 ประเภทของเกจ แบ่งออกเป็น 3 ขนาด 
 
 1.เกจแคบ (Narrow gauge) หรือ ทางแคบ (จะอยู่ในช่วง 0 - 1.067 ม.)
  หลักๆจะมีใช้กันอยู่ 2 ขนาด คือ 
     ขนาด 1.000 ม. = Metre Gauge ประเทศที่ใช้คือ ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย พม่า เวียดนาม) บราซิล อาร์เจนติน่า รัฐควีนส์
     ขนาด 1.067 ม. = Cape Gauge ประเทศที่ใช้คือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย แอฟริกา ฯลฯ เป็นขนาดทางที่นิยมใช้เป็นอันดับที่ 3 ของโลก
 
2. เกจมาตรฐานยุโรป (European Standard gauge)  มีเพียง 1 ขนาดคือ 1.435 ม.
   ประเทศในกลุ่มยุโรปได้กำหนดค่าความกว้างมาตรฐานสำหรับทางรถไฟสายหลักในยุโรปเพื่อให้เชื่อมถึงกัน ปัจจุบันเป็นเกจที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก
 
3. เกจกว้าง (Broad gauge) อยู่ในช่วงทางกว้างมากกว่า 1.435 ขึ้นไป 
 โดยมีหลักๆ ดังนี้
1.520 = Russian Gauge มีใช้ในประเทศรัสเซีย และกลุ่มประเทศในสหภาพโซเวียตเดิม เป็นขนาดความกว้างทางที่นิยมใช้อันดับ 2 ของโลก
1.668 = Iberian Gauge ใช้ในสเปน
1.676 = Indian Gauge ใช้ในกลุ่มประเทศอินเดีย ปากีสถาน