วิธีอ่านเวอร์เนียแบบหน่วยมิลลิเมตร

วิธีอ่านเวอร์เนียแบบหน่วยมิลลิเมตร


หมวดหมู่:เครื่องมือวัด Measurement วันที่:2018-08-08

 

 การอ่านเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ในหน่วยมิลลิเมตร

 

                       ในการที่เราใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์วัดชิ้นงานนั้นไม่ว่าจะวัดลักษณะแบบไหนก็ตามไม่วัดความโตด้านนอก ด้านในหรืวัดความลึกนั้น ในการอ่านค่าที่ได้จากเวอร์คาร์ลิปเปอร์จะเป็นแบบเดียวกัน โดยเข้ามาทำความเข้าใจกันก่อนคือ
 
                     1.ตัวเลขบนสเกลหลักจะเริ่มจาก 0 ไปถึง ความยาวของเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ที่ออกแบบมาใช้กับงานต่างๆ โดยที่นิยมใช้กันคือความยาว 150 มิลลิเมตร และ 300 มิลลิเมตร
รูปแสดงเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ความยาว 150 มิลลิเมตร
 
                     โดยตัวเลขบนสเกลหลักจะมีช่องเล็กๆอยู่ ซึ่งแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 มิลลิเมตร เมื่อถึง 10 ช่องก็มีค่าเท่ากับ 10 มิลลิเมตร (จะมีตัวเลขบอก เช่น 10,20,30 เป็นต้น

 

รูปแสดงความละเอียดเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์บนสเกลเลื่อน
 
2.ตัวเลขบนสเกลเลื่อนจะเริ่มจาก 0 ถึง 10 แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร (สังเกตด้านขวาสุดบนสเกลเลื่อนจะมีตัวเลขบอกอยู่ ในที่นี้คือ 0.05 มิลลิเมตร)
 
ตัวอย่าง
 
 
 
 
 
1.ดูเลข 0 บนสเกลเลื่อนว่าตรงกับตัวเลขใดบนสเกลหลัก  ถ้าไม่ตรงให้อ่านค่าที่เลยไปจากรูป คือ 22 มิลลิเมตร
2.ดูตัวเลขหรือขีดใดบนสเกลเลื่อนว่าตรงกับขีดใดบนสเกลหลัก  จากรูปคือ ขีดที่อยู่ระหว่าง 3 กับ 4 ซึ่งเราสามารถอ่านได้ 2 ลักษณะคือ 
                 2.1 นับช่องจาก 0 ไปว่าได้กี่ช่อง ที่ขีดใดบนสเกลเลื่อนว่าตรงกับขีดใดบนสเกลหลัก  จากรูปจะได้ 7 ช่อง นำ 7x0.05 =0.35 มิลลิเมตร
                 2.2 ในกรณีนี้ขีดที่ตรงมากกว่า 3 แต่น้อยกว่า 4 เราก็อ่านที่ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตร และไปดูที่ขีดต่อไปที่ตรงซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.05 มิลลิเมตร
สรุป ค่าที่อ่านได้คือ 
          แบบ 2.1 คือ 22+0.35 = 22.35 มิลลิเมตร
          แบบ 2.2 คือ 22+0.30+0.05 = 22.35 มิลลิเมตร
 
ตัวอย่าง
 
 

 

ตัวอย่าง

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=rQm9DtmDqcg&t=303s