เมื่อมอเตอร์ 3 เฟสหมุนกลับผิดทาง

เมื่อมอเตอร์ 3 เฟสหมุนกลับผิดทาง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2016-10-05

 เมื่อมอเตอร์ 3 เฟสหมุนกลับผิดทาง

          มอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส เมื่อต่อเข้าระบบควบคุมแล้วเกิดหมุนผิดทิศทาง แก้ไม่ยากก็ทำให้มันหมุนถูกทาง อย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามอเตอร์นั้นต่อระบบควบคุมแบบไหนซึ่งส่วนจะมีด้วยกัน 2 แบบคือ

1.แบบสตาร์

2.แบบสตาร์-เดต้า 

ลักษณะการต่อมอเตอร์

       1.แบบสตาร์ ใช้ใช้กับมอเตอร์ขนาดเล็ก จะมีสายไฟไปยังมอเตอร์ 3 เส้น (บางครั้งจะมี 4 เส้นๆที่ 4 จะต่อลงการ์ว) เมื่อเราต่อมอเตอร์เสร็จแล้วมอเตอร์เกิดหมุนผิดทิศทาง แก้ไข โดยการสลับสายของมอเตอร์คู่ใดคู่หนึ่ง (จะสลับที่ตัวมอเตอร์หรือในตู้ควบคุมตามที่สะดวกครับ)


รูปแสดงมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์


รูปแสดงตัวอย่างการต่อมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แล้วมอเตอร์หมุนกับทิศทาง


รูปแสดงตัวอย่างสลับสายมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แบบที่ 1


รูปแสดงตัวอย่างสลับสายมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แบบที่ 2รูปแสดงตัวอย่างสลับสายมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แบบที่ 3


รูปแสดงตัวอย่างสลับสายมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แบบที่ 4


รูปแสดงตัวอย่างสลับสายมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์แบบที่ 5


        2.แบบสตาร์-เดต้า ใช้ในการต่อกับมอเตอร์ขนาดใหญ่ จะมีสายไฟไปยังมอเตอร์ 6 เส้น เมื่อเราต่อมอเตอร์เสร็จแล้วมอเตอร์เกิดหมุนผิดทิศทาง แก้ไข โดยการสลับสายของมอเตอร์สองชุด ก็คือ ชุดหนึ่งจะเป็นของการต่อแบบสตาร์และอีกชุดหนึ่งจะเป็นการต่อแบบเดต้า ในที่นี้จะยกตัวอย่างการสลับสายที่ตู้ควบคุม

รูปแสดงมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์-เดต้า

 รูปแสดงชุดแม็กเนติกที่ต่อกับมอเตอร์ 3 เฟสแบบสตาร์-เดต้า (มอเตอร์หมุนผิดทิศทาง)

     

รูปแสดงสายที่ต้องทำการสลับกัน

             

 

รูปแสดงสายที่ทำการสลับกันแล้วBY...BABYBOY