การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (2)

การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (2)


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2016-10-02

 การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (2)

 

ในที่นี้จะเป็นการตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส ที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์ ด้วยมัลติมิเตอร์เบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าขดลวดในตัวมอเตอร์นั้นเป็นอย่างไร
มอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 6 ขั้ว เหมือนกับมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์-เดต้า เพื่อแต่ปลายของขดลวดอีกด้านจะต่อถึงกันทั้ง 3 ขดลวดรูปแสดง มอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์
 
         การตรวจเช็คมอเตอร์มอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์นั้น จะเหมือนกับมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์-เดต้า แต่สิ่งแรกที่เราต้องลงมือทำก็คือ ถอดชุดสะพานไฟของขดลวดที่ต่อถึงกันออกก่อน รูปแสดง มอเตอร์ 3 เฟสที่มีการถอดชุดสะพานไฟของขดลวดที่ต่อถึงกันออก
 
        หลังจากนั้นดำเนินการตรวจเช็คเหมือนกับมอเตอร์ 3 เฟสที่มีการต่อวงจรแบบสตาร์-เดต้า เลยครับ (ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอน การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (1) ตาม link นี้เลยครับ
 
http://www.thaimechanic.com/article-186-read.html

 
BY...BABYBOY