การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1

การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 1


หมวดหมู่:การผลิต Production Technilogy วันที่:2014-02-22

              เป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ บมจ.สหวิริยาสตีทอินดัสรี (SSI) ที่มีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอยู่ 2 ชนิด คือ
       1. เหล็กม้วน ผลิตในโรงที่มีชื่อว่า Hot Strip Mill
       2. เหล็กสะอาด ผลิตในโรงที่มีชื่อว่า Picking and Oiling Line

 การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (เหล็กม้วน)
          - นำเหล็กแท่งแบน ที่เรียกว่า Slab (หนา 160-250 มิลลิเมตร,กว้าง 750-1,150 มิลลิเมตร,หนักแท่งละ 20 ตัน) โดยเป็นการนำเข้าจากประเทศออสเตเรีย  บราซิล จีน รัสเซีย
          - นำ Slab เข้าเตาเผาที่เรียกว่า Reheating Furnace โดยในเตาเผาจะมีกระบวนการอยู่ 3 ขั้นตอนคือ
                      - การอุ่น Slab หรือเรียกว่า Preheating (ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียล)
                      - การให้ความร้อนแก่ Slab หรือเรียกว่า Heating (ที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียล)
                      - การบ่ม Slab ให้มีอุณหภูมิเท่ากันทั้งก้อนหรือเรียกว่า Soaking (ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียล)
          -เมื่อ Slab ออกจากเตาเผาจะถูกนำเข้าเครื่องที่มีชื่อว่า De-Scaling Box คือการฉีดน้ำแรงดันสูง (160 บาร์) ลงบนก้อน Slab เพื่อไล่สเกลบนผิวของ Slab 
          -ทำการฉีดน้ำไล่สเกลบนผิวของ Slab อีกครั้ง
          -เข้าเครื่อง Edger  เพื่อทำการรีดขอบของก้อน Slab
          -เข้าเครื่อง Roughing Mill  เพื่อทำการรีดก้อน Slab ให้มีขนาดบางลง (บางลงเหลือ 28-40 มิลลิเมตร) โดยการรีดกลับไป-กลับมา 5-7 ครั้ง เมื่อผ่านกระบวนการนี้ Slab จะถูกเรียกว่า Bar
          -เข้าเครื่อง Coil Box  เพื่อทำการม้วน Bar (เพื่อให้อุณหภูมิของ Bar สม่ำเสมอ)
          -เข้าเครื่อง Corp Shear  เพื่อทำการตัดหัวและปลายของ Bar ออก
          -เข้าเครื่อง Edger Induction Heater  เพื่อทำการเพิ่มความร้อนให้แก่ขอบของ Bar เท่ากันบริเวณตรงกลาง
          -ทำความสะอาดเพื่อไล่สเกลบนผิวของ Bar
          -เข้าเครื่อง Finishing Mill  เพื่อทำการรีด Bar ให้บางลงตามความต้องการ (โดยทาง SSI สามารรีดได้บางถึง 1 มิลลิเมตร)  เมื่อผ่านกระบวนการนี้ Bar จะถูกเรียกว่า Strip
          - Strip จำถูกนาไปผ่านม่านน้ำตก หรือเรียกว่า Laminar Flow เพื่อลดอุณหภูมิของ Strip (อุณหภูมิของ Strip จะอยู่ที่ 520-680 องศาเซลเซียล) หลังผ่านม่านน้ำตก
          -เข้าเครื่อง Down Coiler  เพื่อทำการม้วน Strip เก็บ

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=UnaDF9tqESk