เครื่องตรวจพาสปอร์ต

เครื่องตรวจพาสปอร์ต


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2014-01-16

เครื่องตรวจพาสปอร์ต


        จากรายการ ฉลาดล้ำโลก ออกอากาศทาง ช่อง 9 อ.ส.ม.ท


       เป็นการร่วมมือกันระหว่างศุลภากรออสเตเรียกับสายการบินแฮร์ตัทส์  เป็นเครื่องที่ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบได้เองซึ่งมีชื่อว่า "สมาร์ทเกจ"
      อย่างแรกผู้โดยสารต้องนำพาสปอร์ตและถ่ายรูปเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนถึงจะใช้ได้
      วิธีการใช้ เพื่อนำพาสปอร์ตแนบลงกับเครื่องสมาร์ทเกจ มองไปที่กล้องของเครื่อง ถ้ามีไฟสีเขียวก็สามารถผ่านไปได้
      ทางศุลภากรออสเตเรียมีแผนที่จะเปลี่ยนพาสปอร์ตแบบใหม่ (โดยในตัวพาสปอร์ตจะมีชิพเก็บข้อมูลของผู้โดยสารอยู่) ซึ่งสามารถใช้กับเครื่องสมาร์ทเกจได้เลย
      การทำงานของเครื่องสมาร์ทนี้ใช้เทคโนโลยี่ขั้นสูงที่เรียกว่า "ไบโอเมริตท์ " โดยอาศัยข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น ใบหน้า,ลายนิ้วมือ ,ม่านตา ,เสียง โดยเฉพาะใบหน้าจะมีการสแกนไปถึงโครงหน้า (ความห่างระหว่างดวงตาทั้งสอง,ความห่างระหว่างดวงตากับจมูก) และนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณตามสูตรในทางคณิตศาสตร์
     จากการทดลองใช้เครื่องสมาร์ทนี้พบว่ามีการผดพลาดไม่ถึง 1 % ลดเวลาในการตรวจพาสปอร์ตแบบเก่าได้ครึ่งหนึ่งอีกด้วย

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=PLo3S5PG7ug