การผลิตหมากฝรั่งที่ช่วยลดกรดในฟัน (ไซลิทอล)

การผลิตหมากฝรั่งที่ช่วยลดกรดในฟัน (ไซลิทอล)


หมวดหมู่:การผลิต Production Technilogy วันที่:2013-10-03

การผลิตหมากฝรั่งที่ช่วยลดกรดในฟัน (ไซลิทอล)
 

             จากรายการ ฉลาดล้ำโลก ออกอากาศทาง ช่อง 9  อสมท 


 ส่วนผสมจะประกอบไปด้วย


- สารไซลิทอล (ที่นี้ทำจากข้าวโพดหวาน)
-เกล็ดแมลทอล
-น้ำมันแป๊บเปอร์มิ้น
-ยางรสจืด
-แวก
-สารให้ความหวาน


 ขั้นตอนการผลิต


-เกล็ดแมลทอลและน้ำมันแป๊บเปอร์มิ้นผสมให้เข้ากัน
-ยางรสจืดและแวกผสมในเครื่องผสม
-เติมสารให้ความหวานและสารไซลิทอลมิ้นลงในเครื่องผสม
-เติมเกล็ดแมลทอลและน้ำมันแป๊บเปอร์มิ้นลงในเครื่องผสม
    จะได้ก้อนหมากฝรั่งที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัม จากเครื่องผสม (ผลิตหมากฝรั่งได้ 55,000 ชิ้น)
-นำก้อนหมากฝรั่งเข้าเครื่องรีด (ต้องทำก่อนที่ก้อนหมากฝรั่งจะแข็งตัว)
-นำแผ่นหมากฝรั่งเข้าเครื่องตัดเป็นชิ้น
-นำชิ้นหมากฝรั่งเข้าเครื่องเคลือบ (โดยการเคลือบจะเคลือบของเหลวกับแป้งสลับกัน จำนวน 40 ชั้น)
-บรรจุลงหีบห่อ

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=TnPokTaGBsw