ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System)

ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System)


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2012-06-24

ระบบสายพานลำเลียง (Belt Conveyor System)

 

 


รูปที่ 1 แสดงสายพานลำเลียง (เหมืองถ่านหิน แม่เมาะ ลำปาง)
 ระบบสายพานลำเลียง เป็นระบบขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ที่สามารถขนถ่ายได้ทั้งแนวระนาบและเอียง (ขึ้น-ลง)  ทั้งวัสดุปริมาณมวล (Bulk Materials ) และหน่วย (Unit) (ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทวัสดุที่ขนถ่ายและลักษณะในการขนถ่าย)
 
                ส่วนประกอบหลักของระบบสายพานลำเลียง
 1.สายพาน (Belt) ทำหน้าที่ รองรับและขนถ่ายวัสดุให้เคลื่อนที่ไปยังปลายทางที่เราต้องการ
 2.ลูกกลิ้ง  (Roller,Idlers) มีหลักๆ อยู่ 2 ชนิดคือ
-ลูกกลิ้งด้านบน (ลำเลียงวัสดุ) (Carry Roller, Carrying Idlers, Trunghing ) ทำหน้าที่ รองรับสายพาน (ด้านมีวัสดุ)
-ลูกกลิ้งด้านล่าง (กลับ) (Return Roller, Return Idlers) ทำหน้าที่ รองรับสายพาน (ด้านกลับ สายพานเปล่า)
 3.ล้อสายพาน (Pulley) มีอยู่ 2 ชนิดคือ
  -ล้อขับสายพาน (ลูกกลิ้งหัว) (Head Pulley) ทำหน้าที่ รับแรงจากชุดขับเพื่อส่งต่อให้สายพานเคลื่อนที่
  -ล้อตาม (ลูกกลิ้งท้าย) (Tail Pulley) ทำหน้าที่ รองรับสายพาน (ด้านท้ายสายพาน)
ซึ่งล้อสายพานทั้งสองยังมีหน้าที่ ควบคุมความตึงและการเอียงของสายพานด้วย
4.ชุดขับ (Drive Unit) ทำหน้าที่ เป็นต้นกำลังในการขับสายพาน
5.โครงสร้าง (Structure) ทำหน้าที่ รองรับส่วนประกอบต่างๆที่กล่าวข้างต้น เช่น
 -ขาลูกกลิ้ง ทำหน้าที่ รองรับชุดลูกกลิ้ง
 -แทนชุดขับ ทำหน้าที่ รองรับชุดขับ
  -โครงสายพาน ทำหน้าที่ รองรับล้อขับสายพาน (ลูกกลิ้งหัว) ล้อตาม (ลูกกลิ้งท้าย) รวมไปถึงส่วนประกอบและชิ้นส่วนทั้งหมดของสายพานลำเลียง
 6.ส่วนประกอบอื่นๆหรืออุปกรณ์ช่วย (Accillary Equipment)  เช่น ชุดปรับความตึงสายพาน (Belt Take-up),ชุดทำความสะอาดสายพาน (Belt Cleaners),ชุดลูกกลิ้งกันกระแทก (Impact Roller set) ,ชุดส่งวัสดุออก (Trippers) ,ชุดครอบสายพาน (covers) เป็นต้น

                                                                                    รูปที่ 2 แสดงส่วนประกอบสายพานลำเลียง

 

                 รูปที่ 3 แสดงส่วนประกอบสายพานลำเลียง

 

ผู้รู้ขออภัย  ผู้สนใจยินดีครับ…
By:Duangden.