คอนเดนเซอร์ (Condenser) (1)

คอนเดนเซอร์ (Condenser) (1)


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2013-08-15

 คอนเดนเซอร์(Condensor)

          คอนเดนเซอร์(Condensor) หรืออุปกรณ์ควบแน่น บางครั้งอาจเรียกว่า  “คอล์ยร้อน”  จะติดตั้งอยู่ระหว่าง คอมเพรสเซอร์ กับรีซีฟเวอร์ไดเออร์ 
รูปแสดงตำแหน่งคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://www.royalairgas.com )
 
        โดยในรถยนต์นั่งทั่วๆไปจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ารถ เพื่ออาศัยอากาศที่สวนทางกับรถขณะเคลื่อนที่ในการระบายความร้อน
 
 
 
รูปแสดง ตำแหน่งคอนเดนเซอร์ในรถยนต์ (ที่มา http://www.sangamotor.com )

  หน้าที่ของคอนเดนเซอร์ คือ รับสารความเย็นจากคอมเพรสเซอร์ ที่อุณหภูมิสูง ในสถานะก๊าซ (Gas) จากนั้นจะมีการระบายความร้อนให้แก่คอนเดนเซอร์ผ่านไปยังสารความเย็น ซึ่งจะให้สารความเย็นมีอุณหภูมิลดลงและเปลี่ยนสถานะเป็นของผสม (Mixture) (ของเหลวผสมกับก๊าซ)
 
รูปแสดง การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ในรถยนต์
 
จากรูปสารความเย็นเข้าคอนเดนเซอร์ ที่อุณหภูมิ 70 oC ในสถานะก๊าซ (Gas) จากนั้นจะไหลผ่านตัวของคอนเดนเซอร์ ซึ่งในช่วงนี้จะมีการระบายความร้อนออก (โดยอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม  30 oC ) ทำให้สารความเย็นมีอุณหภูมิลดลงเหลือ 60 oC และเปลี่ยนสถานะเป็นของผสม (Mixture) ที่ทางออก
 
 
ส่วนประกอบหลักๆของคอนเดนเซอร์
 
      1.ท่อ ทำจากทองแดงหรืออลูมิเนียม มีทั้งแบบกลมและแบน ขึ้นอยู่กับทางผู้ผลิต ซึ่งท่อจะทำหน้าที่ส่งผ่านสารความเย็นจากทางเข้าไปทางออกและเป็นตัวกลางในการเทความร้อนออกจากสารความเย็นด้วย
      2.ครีบ ทำจากอลูมิเนียม จะอยู่ระหว่างท่อ ครีบจะเป็นตัวช่วยบังคับอากาศให้ไหลผ่านไปยังท่อ เพื่อเทความร้อนออกจากสารความเย็น
     3.ท่อทางเข้า –ออก ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับท่อ จะเป็นตัวต่อกับที่มาจากคอมเพรสเซอร์ และท่อที่ออกไปยังรีซีฟเวอร์ไดเออร์
 
 
 
 
 รูปแสดง ท่อและครีบของคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://bbznet.pukpik.com )

 

รูปแสดง ลักษณะของคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://www.aircooltech.net )

 

รูปแสดง ลักษณะของคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://www.club4g.com)
 
 
ประเภทของคอนเดนเซอร์ตามลักษณะการไหล
       1.แบบไหลวน
 
รูปแสดง ลักษณะของคอนเดนเซอร์แบบไหลวน
        2.แบบไหลขนาน
รูปแสดง ลักษณะของคอนเดนเซอร์แบบไหลขนาน
 
      3.แบบไหลวกวน
 
รูปแสดง ลักษณะของคอนเดนเซอร์แบบไหลวกวน
 
 
 
BY...BIGBLEM