สถานะของสสาร (Phase of  Substance)

สถานะของสสาร (Phase of Substance)


หมวดหมู่:อื่นๆ วันที่:2012-08-11

สถานะของสสาร (Phase of  Substance)

           สถานะของสสาร (Phase of Substance) คือ การเป็นเนื้อเดียวกันของสสารที่สภาวะปกติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สถานะคือ
1. ของแข็ง (SOLID)
2. ของเหลว (LIUID)
3. ก๊าซ (GAS)


สภาวะปกติ คือ ความดันบรรยากาศและอุณหภูมิห้อง (25 OC)
ความดันบรรยากาศ  รายละเอียดในเรื่อง
ความดัน(Pressure) http://thaimachanic.com/index.php?mod=article&sec=detail&id=77

      สถานะของสสารทั้ง 3 สถานะนั้นสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ (นอกจากสถานะก๊าซ (GAS) เป็นสถานะของแข็ง (SOLID)) ซึ่งในการเปลี่ยนของสถานะนี้เราเรียกว่าชื่อตามการเปลี่ยนสถานะนั้นๆ โดยแสดงดังรูป
     

 การเปลี่ยนของสถานะ (Chang of Substance)


 

 

สิ่งดีๆที่มี (ถึงแม้นไม่ดีที่สุด) แต่มันก็คือ สิ่งดีๆ
By..นายคนดี