อุณหภูมิ  (Temperature)

อุณหภูมิ (Temperature)


หมวดหมู่:อื่นๆ วันที่:2012-08-07

อุณหภูมิ  (Temperature)

          อุณหภูมิ  คือ ตัวเลขที่บอกว่า ณ. จุดๆนั้นมีความร้อน (เย็น) มากน้อยแค่ไหน  ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ  คือ เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) โดยที่ เทอร์โมมิเตอร์มีหลากหลายแบบ แต่ละแบบก็จะเหมาะสมขึ้กับลักษณะงานต่างๆกันไป แสดงดังรูปข้างล่าง

 

รูปที่ 1. แสดงเทอร์โมมิเตอร์  (ที่มา http://jjthaibarsupply.weloveshopping.com)

 

รูปที่ 2. แสดงเทอร์โมมิเตอร์  (ที่มา http://www.wecare2009.com)

 

รูปที่ 3. แสดงเทอร์โมมิเตอร์  (ที่มา http://www.88healthshop.com)

 

รูปที่ 4. แสดงเทอร์โมมิเตอร์  (ที่มา http://dhanaroj.com)

หน่วยวัดอุณหภูมิ  (Temperature Unit)

                       หน่วยวัดอุณหภูมิ  โดยทั่วๆไป หน่วยวัดอุณหภูมิ ที่เราใช้จะมีด้วยกัน 2 หน่วยคือ
    1.องศาเซลเซียล (Celsius)  เป็นหน่วยวัดในระบบ SI ใช้สัญลักษณ์  OC ค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดน  อันเดอรส์ เซลซิอัส (Anders Celsius)  
    2.องศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit)  เป็นหน่วยวัดในระบบอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์  OF ตามนักประดิษฐ์เครื่องมือวัดชาวเยอรมัน
กาบริเอล ฟาเรนไฮต์ (Gabriel Fahrenheit) 

 

ความสัมพันธ์ขององศาเซลเซียลกับองศาฟาเรนไฮต์
 

เราสามารถเปลี่ยนจากองศาเซลเซียลเป็นองศาฟาเรนไฮต์ หรือองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียลได้จากสมการข้างล่าง

 C/5=(F-32)/9

เมื่อ C คือ อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียล
และ F คือ อุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์

 

หน่วยวัดอุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์  (Thermodynamic Temperature Unit)


1.เคลวิน (Kelvin) เป็นหน่วยวัดในระบบ SI ใช้สัญลักษณ์  K ตามนักฟิสิกส์และวิศวกรชาวอังกฤษ วิลเลียม ทอมสัน บารอนเคลวินที่หนึ่ง (William Thomson, 1st Baron Kelvin) ซึ่งเราหาอุณหภูมิเคลวินได้จาก

K = C + 273.15


เมื่อ K คือ อุณหภูมิเคลวิน
และ C คือ อุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียล

2.แรงคิน(Rankine)  เป็นหน่วยวัดในระบบอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์  R  ตามนักฟิสิกส์ ชาวสก็อตแลนด์ วิลเลี่ยม จอห์น แม็คเควน แรงคิน (William John MacQuorn Rankine) ซึ่งเราหาอุณหภูมิแรงคินได้จาก

R = F + 459.67

เมื่อ R คือ อุณหภูมิแรงคิน
และ F คือ อุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์

 

 

สิ่งดีๆที่มี (ถึงแม้นไม่ดีที่สุด) แต่มันก็คือ สิ่งดีๆ
By..นายคนดี