โครงสร้างโรงแรมเรือใบ เบิร์จอัลอาหรับ (Burj al-Arab) (3)

โครงสร้างโรงแรมเรือใบ เบิร์จอัลอาหรับ (Burj al-Arab) (3)


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-08-05

 

           การยึดตัวอาคารด้วยโครงเหล็กหนัก 165 ตัน ยาว 85 ม. ปลายของโครงเหล็กนี้จะใช้สลักขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม. ทำจากเหล็กกล้า ในการขนย้ายจากโรงงาน (ห่างจากที่ตั้งของโรงแรม 15 km.) ใช้รถบรรทุกขนาด 80 ล้อ ความเร็วแค่ 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

          การจำลองตัวโรงแรม 1 ต่อ 50 ทดลองในอุโมงค์ลม เพื่อให้ทราบว่าตัวโรงแรมจะทำกระแสลมได้มาน้อยเพียงได้ ซึ่งทางแก้นี้จะใช้ตุ้มถ่วงน้ำหนัก (จูนเมสดั้มเปอร์) หนักตัวละ 5 ตัน ทั้งหมด 11 ตัว ยึดติดกับโครงเหล็กห่างกัน 65 เมตร

        ภัตรคารชื่อ อัลมูนตาฮา โดยยื่นออกมาจากตัวโรงแรม 27 เมตร (จากแกนกลางของโรงแรม) สูง 200 เมตร (จากพื้นดิน)
โดยใช้เหล็กแขวนยึดติดกับแกนกลางของสาคอนกรีต จำนวน 10 ท่อนแต่ละท่อนสูง 1.6 เมตร รองรันพื้นที่ทำจากเหล็กกล้า ผนังทำจากอลูมิเนียมและกระจก

 


ที่มา
http://www.youtube.com/watch?v=hCWqpKcMuPw