โครงสร้างโรงแรมเรือใบ เบิร์จอัลอาหรับ (Burj al-Arab) (2)

โครงสร้างโรงแรมเรือใบ เบิร์จอัลอาหรับ (Burj al-Arab) (2)


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-08-03

 

               การสร้างตัวเกาะให้ต่ำและสามารถทนจากแรงซัดของคลื่น โดยใช้บล๊อคซีเมนต์กลวง หุ้มรอบเกาะ (ตัวเกาะยังคงใช้หินเหมือนเดิม) ซึ่งบล๊อคซีเมนต์กลวงเปรียบเหมือนฟองน้ำที่ซับแรงคลื่น เมื่อคลื่นวัดเข้ามาน้ำจะไปยังรูกลวงนั้นแล้วม้วนกลับออกไป ตัวเกาะสูงจากระดับคลื่นเพียง 25 ฟุต


              มีการสร้างผนังตรงบริเวณกลางเกาะเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยใช้เหล็กยาว 65 ฟุต และฉีดซีเมนต์โดยรอบและด้านใต้ เพื่อป้องกันน้ำทะลดันด้านใต้อีกที (ขุดเพื่อทำฐานรากและป้องกันน้ำที่จะเข้าชั้นใต้ดิน)


             ฐานรากใช้เสาเข็มชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (เจาะลงไปในทราย) ซึ่งใช้เสาเข็มทั้งหมด 250 ต้น ยาวรวมกว่า 10 km. การป้องกันการทรุดตัวของตัวอาคารใช้ หลักการการเสียดสีของพื้นผิว  (เสาเข็มกับทราย)


 
ที่มา http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=8mQ_pZfNZ9g&NR=1