การสร้างความเย็น (1)

การสร้างความเย็น (1)


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-29

 

 

                    โรงงานแช่แข็งไอศครีม เมือง  Le Mare ในเวลล์ ซึ่งมีไอศครีม 53,00 ชั้น (หนัก 325 ล้านปอนด์: 1 = 0.453 ) โดยในโรงงานมีอุณหภูมิที่ 20 อาศาเซลฟาเรนไฮน์ ชุดทำความเย็นมีขนาด 50 ตันความเย็น จำนวน 27 ชุด (ปกติเครื่องทำความย็นทั่วไป มีขนาด 3-5 ตันความเย็น)ใช้ แอมโมเนีย เป็นสารทำความเย็น


               Cryogenic คือ การผลิตที่หนาวจนเป็นน้ำแข็ง ซึ่งการผลิตไนโตรเจนเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของ ในโรงงาน BOC Gases มีการผลิตไนโตรเจนเหลว เมืองนิวยอกส์ สหรัฐอเมริกา ผลิตได้ 325 ล้านตันไนโตรเจน ตลอดจนการนำไนโตรเจนเหลวไปใช้งานและการเก็บ

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=7ISGnykNjyQ&feature=relmfu