การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (3)

การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (3)


หมวดหมู่:ขนถ่ายวัสดุ Handling วันที่:2012-07-27

                                                 การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่าย


            การส่งกำลังขับในระบบขนถ่ายวัสดุนั้นมีอยู่หลากหลาย โดยที่การเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่ว่าใช้กับอุปกรณ์ขนถ่าย
แบบไหน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น โดยที่การส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานได้ดังนี้
        1.ความเร็วคงที่           
        2. ชุดขับปรับความเร็วได้
        3.ชุดขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ หรือชุดขับแบบใช้ของเพลาขับเคลื่อนคงที่ (Hydraulic Constant)
 

      ประเภทของการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานข้างต้นนั้นยังมีหลายชนิด ในที่นี้ของกล่าวถึงประเภท ความเร็วคงที่  ก่อน
                ชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่
       การเคลื่อนที่อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่นั้นมี่ทั้งการใช้ความเร็วของชุดขับเลย (ไม่มีการลดความเร็ว), ลดความเร็วหนึ่งครั้งหรือมากว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเหตุผลอื่นๆที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์ขนถ่าย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
      1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง
      2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน
      3.  การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน
     4.  การลดความเร็ว 3 ขั้นตอน
     5. ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulleys)  สำหรับสายพานลำเลียง 

 


          ลักษณะการต่อส่วนประกอบต่างๆ ในชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่
1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง
2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน จำแนกได้ดังรูปแสดงด้านล่าง
    ได้กล่าวไปในการส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (1) http://thaimachanic.com/index.php?mod=article&sec=detail&id=104
3.  การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน 
   ได้กล่าวไปในการส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (2) http://thaimachanic.com/index.php?mod=article&sec=detail&id=106

4.  การลดความเร็ว 3 ขั้นตอน จำแนกได้ดังรูปแสดงด้านล่าง
           4.1. มอเตอร์เกียร์(ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้ง)และชุดลดความเร็ว (Reducer)

รูปที่ 21. แสดงมอเตอร์เกียร์ (ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้ง)+สายพานรูปตัว V และรอก


รูปที่ 22. แสดงมอเตอร์เกียร์ (ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้ง) +โซ่และล้อเฟืองโซ่
 

รูปที่ 23. แสดงมอเตอร์เกียร์ (ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้ง)+อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)+อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)


         4.2. มอเตอร์เกียร์(ที่มีการลดความเร็ว 3 ครั้ง)


รูปที่ 24. แสดงมอเตอร์เกียร์ (ที่มีการลดความเร็ว 2 ครั้ง)


5. ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulbys) สำหรับสายพานลำเลียง 
 

รูปที่ 25. แสดงมอเตอร์ (Motorized Head Pulbys) สำหรับสายพานลำเลียง (ที่มา http://news.thomasnet.com)

 
สำหรับหัวข้ออื่นๆขอกล่าวในครั้งต่อไป