เรือฝ่าน้ำแข็ง 3

เรือฝ่าน้ำแข็ง 3


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-26

               เรือ ทิมูพีเซพเซงโก เป็นเรือบรรทุกน้ำมันมีถัง 10 ถังจจถังละ 8  ล้านลิตร ตัวเรือจะมีเหล็กที่เป็นโครงสร้างรอบตัวเรือ มีการพ่นน้ำจาใต้ท้องเรือเพื่อไล่ก้อนน้ำแข็ง การซ้อมหนีภัยในกรณีฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมเรือตอนมีการขนถ่านน้ำมันจากสถานีลงเรือ
              ก้อนน้ำแข็งที่มีอายุหลายปีจะมีลักษณะใสเหมือนแก้ว และมีความแข็งมาก


ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=7pn-j4l6F-o&feature=relmfu