การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (1)

การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ (1)


หมวดหมู่:ขนถ่ายวัสดุ Handling วันที่:2012-07-25

                                           การส่งกำลังขับในอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
      การส่งกำลังขับในระบบขนถ่ายวัสดุนั้นมีอยู่หลากหลาย โดยที่การเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่ว่าใช้กับอุปกรณ์ขนถ่าย
แบบไหน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ อายุการใช้งาน การบำรุงรักษา เป็นต้น โดยที่การส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานได้ดังนี้
          1.ความเร็วคงที่          
          2. ชุดขับปรับความเร็วได้
          3.ชุดขับความเร็วเปลี่ยนแปลงได้ หรือชุดขับแบบใช้ของเพลาขับเคลื่อนคงที่ (Hydraulic Constant)


         ประเภทของการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายพอที่จะจำแนกตามความเร็วที่ใช้งานข้างต้นนั้นยังมีหลายชนิด ในที่นี้ของกล่าวถึงประเภท ความเร็วคงที่  ก่อน
                ชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่
        การเคลื่อนที่อุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่นั้นมี่ทั้งการใช้ความเร็วของชุดขับเลย (ไม่มีการลดความเร็ว), ลดความเร็วหนึ่งครั้งหรือมากว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและเหตุผลอื่นๆที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละอุปกรณ์ขนถ่าย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
       1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง
       2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน
       3.  การลดความเร็ว 2 ขั้นตอน
       4.  การลดความเร็ว 3 ขั้นตอน
       5. ล้อสายพานหลักของมอเตอร์ (Motorized Head Pulleys)  สำหรับสายพานลำเลียง 

 


ลักษณะการต่อส่วนประกอบต่างๆ ในชนิดการส่งกำลังขับอุปกรณ์ขนถ่ายด้วยความเร็วคงที่

1. ไม่มีการลดความเร็ว    มอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง

 รูปที่ 1. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง

รูปที่ 2. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับเพลาชุดขับโดยตรง  (ที่มา http://www.henanmuchen.com)

2. การลดความเร็ว 1 ขั้นตอน จำแนกได้ดังรูปแสดงด้านล่าง

รูปที่ 3. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับสายพานรูปตัว V และรอกเพลาชุดขับ

 

รูปที่ 4. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับชุดโซ่ และล้อเฟืองโซ่ เพลาขับ

รูปที่ 5. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้าชุดเฟืองเกียร์ เพลาชุดขับ

 

รูปที่ 6.แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้าชุดเฟืองเกียร์ เพลาชุดขับ

 

 รูปที่ 7. แสดงมอเตอร์เชื่อมต่อเข้าอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)* อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)

 

 รูปที่ 8. แสดงอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบลดความเร็ว (Coupling Reducer)และอุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ (Coupling Drive Shaft)
(ที่มา  http://www.wellcross.com)

 

รูปที่ 9. แสดงชุดมอเตอร์ลดความเร็ว (MotorizedReducer) อุปกรณ์เชื่อมต่อเพลาชุดขับ

 

 

สำหรับหัวข้ออื่นๆขอกล่าวในครั้งต่อไป